Privacy

XTAS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

XTAS verwerkt je persoonsgegevens omdat je er een product koopt of omdat je een workshop voor jezelf of voor je (minderjarige) kind boekt. Deze gegevens verstrek je zelf aan ons.

De persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • IBAN Bankrekeningnummer;
  • Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@xtas.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

XTAS verwerkt jouw persoonsgegevens voor het leveren van producten en diensten die je afneemt. Ook gebruiken we je E-mailadres om je middels nieuwsbrieven op de hoogte te houden van onze producten en diensten. Je kunt je altijd uitschrijven voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven.

Geautomatiseerde besluitvorming

XTAS neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van XTAS) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

XTAS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is voorgeschreven of zo lang nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

XTAS verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Binnen de EEG

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EEG.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

XTAS gebruikt op haar website technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Advertenties

Advertenties die op een van onze websites worden weergegeven, kunnen door adverteerders worden geleverd die cookies instellen. Met deze cookies kan de advertentieserver je computer herkennen en informatie over jou, of anderen die uw computer gebruiken, verzamelen.

Met deze informatie kunnen advertentienetwerken onder andere gerichte advertenties sturen waarvan zij denken dat deze voor jou van belang zijn.

Deze privacy verklaring behandelt het gebruik van cookies door XTAS en heeft geen betrekking op het gebruik van cookies door adverteerders.

Sociale plug-ins

Op onze website worden zogeheten sociale plug-ins („plug-ins“) van sociale netwerken gebruikt, in het bijzonder de „Share“ resp. „Delen met vrienden“-knop van de provider „Facebook“, wiens internetpresentatie facebook.com wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Naast Facebook gebruiken wij plug-ins van „Google+“ (provider: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) en „Twitter“ (provider: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103).

Wij hebben geen invloed op het type en de omvang van de gegevens die vervolgens door de sociale netwerken worden verzameld. Voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en de verdere verzameling en het gebruik van gegevens door de verschillende sociale netwerken en hun desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van je privacy raadpleeg de privacyverklaringen van de betreffende sociale netwerken – voor Facebook onder http://www.facebook.com/about/privacy/. Verdere informatie over datagebruik bij „Google+“ en „Twitter“ vind je respectievelijk onder https://policies.google.com/privacy?hl=nl en http://twitter.com/privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door XTAS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@xtas.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. XTAS wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

XTAS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  • Alle personen die namens XTAS van jouw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@xtas.nl.